Dlaczego mężczyźni kłamią

Niniejszy artykuł pod tytułem 10 najbardziej kuszących emoji, które musisz znać nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat 10 najbardziej kuszących emoji, które musisz znać należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Kłamstwo jest wypowiedzią niezgodną ze stanem faktycznym. To inaczej nieprawda, fałsz.
Traktuje się je współcześnie jako narzędzie komunikacyjne lub sztukę tworzenia fikcji.
Synonimów tego określenia jest sporo.

Wymienić tutaj można takie: krętacz, kombinator,
łgarz, oszust czy dwulicowiec. Z przeprowadzonych w 2016 roku przez brytyjskich
psychologów badań wynika, że mężczyźni kłamią trzy razy więcej niż kobiety. Wyniki tych
samych badań pokazały jednak, że to kobiety lepiej kłamią.

Dlaczego mężczyźni kłamią?

Otóż mężczyźni najczęściej kłamią, bo:

 • chcą uniknąć konfliktu z partnerką lub szefem;
 • kłamstwo jest dla nich wymówką przed codziennymi obowiązkami;
 • kłamstwo pomaga mu w manipulowaniu innymi;
 • kłamstwo chroni innych, często bliskich, przed cierpieniem, zmartwieniem;
 • kłamstwo pomaga mu w osiąganiu celu
 • podnosi jego samoocene;
 • podnosi jego samoocenę;
 • mężczyzna kłamie, gdyż nie potrafi być asertywny;
 • kłamstwo chroni go przed lękiem, strachem;
 • lubi żartować, wprowadzać w błąd, „wkręcać”;
 • kłamie, aby mieć tzw. „święty spokój”

Jakie najczęściej kłamstwa padają z ust facetów?

 1. Nie jestem żonaty, nie mam teraz dziewczyny;
 2. Jesteś pierwsza kobietą, z którą jest mi tak dobrze;
 3. Spóźniłem się, bo zepsuł mi się samochód;
 4. Nigdy bym Ci tego nie zrobił;
 5. To tylko koleżanka;
 6. To tylko współpracownica;
 7. Zadzwonię jutro;
 8. Nic mi nie jest, wszystko w porządku;
 9. To był najlepszy seks, jaki uprawiałem;
 10. Nigdy wcześniej nikomu tego nie mówiłem;
 11. Nie, nie wyglądasz grubo;
 12. Miałem wyciszony telefon, rozładował mi się telefon
 13. Będę za pięć minut;
 14. 14. To było tylko jedno piwo.

Jaki typ osobowościowy faceta kłamie?

 1. Dominujący ( lubi rządzić, nie znosi krytyki i konkurencji);
 2. Maksymalista (dąży do osiągnięcia celów, nie przywiązuje wagi do szczegółów,
  okazuje niechęć innym);
 3. Inspirujący ( poszukuje nowych wyzwań, spontaniczny, wolny od zasad i reguł);
 4. Asekuracyjny ( zabezpiecza się , dba o swoje bezpieczeństwo, przewiduje zagrożenia);
 5. Oszczędny (rozsądny, nierozrzutny, skąpy);
 6. Zadaniowy ( rzeczowy, niecierpliwy, nie lubi tracić czasu);
 7. Systematyczny ( uporządkowany, nie działa bez planu, przestrzega zasad).

Jak postępować z kłamcą?

 1. Małe kłamstewka tolerować;
 2. Kłamstw dużych nie lekceważyć;
 3. Być gotowy do konfrontacji;
 4. Dochodzenie prowadzić w ukryciu;
 5. Nie odkrywać wszystkich swoich kart

Dowiedziono, ze kłamstwa  mężczyzn mają zwykle prostą konstrukcję. Często nie kontrolują swoich kłamliwych wypowiedzi. Są szybciej rozpracowywani i ich kłamstewka i kłamstwa wychodzą z ukrycia. Panowie częściej też szukają usprawiedliwienia dla swoich kłamstw i kogoś dla obwinienia.

A teraz spróbuj i sprawdź, czy rozpoznasz kłamcę? Miłej zabawy!

Psychozabawa

Zaznacz jedną wybraną odpowiedź

1. Podczas wypowiedzi osoba kłamiąca gestykuluje

a) Intensywnie
b) Na niezmienionym poziomie
c) Nie ilustruje gestem wypowiedzi

2. Podczas rozmowy kłamca:

a) Intensywnie manipuluje przedmiotem
b) Nie manipuluje
c) Poziom manipulacji przeciętny

3. Kłamca:

a) Ma spokojną postawę ciała
b) Jest nadpobudliwy
c) Ociężały i powolny

4. Osoba kłamiąca

a) Rumieni się
b) Nie jest zarumieniona

5. Kłamca:

a) Unika kontaktu wzrokowego
b) Utrzymuje kontakt wzrokowy z rozmówcą

6. Kłamca:

a) Poci się
b) Nie widać oznak pocenia

7. Kłamca mówi:

a) Podniesionym głosem
b) Kontroluje głos
c) Obniża głos

8. Osoba kłamiąca mówi:

a) Szybko
b) Wolniej niż zwykle
c) Kontroluje tempo wypowiedzi

9. Wypowiedź kłamcy zawiera:

a) Więcej szczegółów
b) Mało szczegółów
c) Ilość szczegółów na tym samym poziomie

10. Kłamca:

a) Stara się kontrolować swoją wypowiedź
b) Wypowiedź utrzymana na tym samym poziomie
c) Nie kontroluje wypowiedzi

Poprawne odpowiedzi
B, C, A, B, A, B, B, C, B, B

Wyjaśnienie
10 – 9 pozytywnych odpowiedzi- rozpoznasz kłamcę
8 – 7 dobrych odpowiedzi- masz ograniczone zaufanie do rozmówcy
6 – 5 poprawnych odpowiedzi nie zawsze rozpoznajesz kłamcę, możesz być wprowadzony w błąd
4 – 1 pozytywnych odpowiedzi łatwo Cię wprowadzić w błąd, można cię oszuka.