Regulamin

 1. Regulamin określa prawa oraz obowiązki użytkowników serwisu włóżku.pl;
 2. Użytkownikiem nazywamy osobę korzystającą z serwisu włóżku.pl;
 3. Użytkownik nie będzie w żaden sposób ograniczany chyba że nie będzie przestrzegał treści regulaminu.
 4. Użytkownik nie może pokazywać treści do których nie posiada praw w tym praw autorskich a w szczególności łamiących prawo.
 5. Użytkownik nie może kopiować treści zawartych w serwisie włóżku.pl;
 6. Użytkownik nie może tworzyć i publikować treści o charakterze wulgarnym, niezgodnym z prawem lub spamerskim;
 7. Użytkownik nie może pokazywać osób trzecich bez ich zgody!
 8. Użytkownik nie może obrażać innych użytkowników chyba że sobie tego życzą.
 9. Użytkownik oświadcza że ma minimum 18 lat.
 10. Użytkownik nie może prowadzić jakiejkolwiek reklamy na włóżku.pl;
 11. Użytkownik oświadcza że zdaje sobie sprawę iż treści publikowane przez innych użytkowników na włóżku.pl mogą nie być moderowane, mogą być wulgarne, zawierać treści erotyczne (oraz pornograficzne) a także mogą ogólnie uchodzić za treści obraźliwe;
 12. Właścicielem serwisu jest serwis włóżku.pl.
 13. Użytkownik oświadcza iż nie będzie od właściciela włóżku.pl żądał odszkodowania w żadnej formie;
 14. Niedozwolone jest podawanie przez użytkownika jakichkolwiek danych osobowych, danych kontaktowych oraz adresów stron internetowych innym użytkownikom;
 15. Użytkownikowi dozwolone jest prezentowanie treści tylko i wyłącznie nie zabronionych przez Polski Kodeks Karny;
 16. Jeśli którykolwiek punkt regulaminu zostanie złamany użytkownik może otrzymać blokadę bez podania przyczyny oraz bez ostrzeżenia;
 17. Użytkownik może otrzymać blokadę lub zostać ograniczony bez ostrzeżenia oraz bez podania przyczyny jeśli właściciel serwisu lub administrator uzna to za konieczne;
 18. Serwis loguje IP użytkowników;
 19. W przypadku złamania prawa lub podejrzenia złamania prawa właściciel będzie współpracować z odpowiednimi organami ścigania;
 20. Zabrania się na działanie na jakakolwiek szkodę właściciela lub serwisu włóżku.pl;
 21. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne;
 22. Serwis włóżku.pl ani właściciel serwisu włóżku.pl nie może być stroną w jakimkolwiek sporze dotyczącym użytkowników i ich treści;
 23. Korzystanie z serwisu nie może być brane jako argument w jakichkolwiek sporach;
 24. Każde spory w obrębie włóżku.pl między użytkownikami rozstrzygane są w kontekście erotycznym portalu, jeśli zatem występuje dwuznaczność brany jest pod uwagę tylko kontekst erotyczny;
 25. Niedozwolone jest namawianie przez użytkownika innego użytkownika lub użytkowników do łamania regulaminu portalu włóżku.pl;
 26. Właściciel serwisu nie gwarantuje jego poprawnego działania aczkolwiek dołoży wszelkich starań aby serwis włóżku.pl działał jak najlepiej;
 27. Użytkownik oświadcza iż ma prawo do wszelkich treści zamieszczanych na portalu włóżku.pl a portal w przypadku wątpliwości co do treści może je usuwać lub ograniczyć;
 28. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres e-mail redakcji włóżku.pl;
 29. Użytkownik rejestrując się na włóżku.pl zgadza się na otrzymywanie droga mailową wiadomości (również reklamowych) od spółki będącej właścicielem portalu lub samego portalu;
 30. Portal w sposób automatyczny kontroluje naruszenia regulaminu i w przypadku takich naruszeń może zablokować treść która jest naruszeniem regulaminu oraz informuje administratora portalu prezentując mu treść naruszającą regulamin (dotyczy to całego portalu);
 31. Regulamin obowiązuje w obrębie całego portalu;
 32. Regulamin ulega zmianie po opublikowaniu na stronie serwisu nowej treści regulamiu.

Odwiedzanie oraz korzystanie z serwisu włóżku.pl jest możliwe tylko poprzez akceptację niniejszego regulaminu oraz jego zapisów. W przypadku braku akceptacji prosimy o niezwłoczne opuszczenie serwisu włóżku.pl lub kontakt z administracją.