Promiskuityzm krokiem do seksoholizmu?

Niniejszy artykuł pod tytułem 10 najbardziej kuszących emoji, które musisz znać nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat 10 najbardziej kuszących emoji, które musisz znać należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Często zmieniasz partnerów i boisz się, że jest to oznaką jakichś zaburzeń psychicznych? Z drugiej strony może to być również oznaką swobody seksualnej, jaka ostatnio zapanowała. Sprawdź, czy jesteś uzależniony od seksu lub czy zmierzasz w tym kierunku.

Promiskuityzm objawia się poprzez częste kontakty seksualne, podejmowane z przypadkowymi osobami, w które nie wkłada się żadnych uczuć. Stan ten może prowadzić do zaburzeń psychicznych, a także depresji.

Uczucia

Osoba, która uprawia seks z przypadkowymi partnerami nie darzy ich żadnymi uczuciami, jest to zwykłe zaspokojenie potrzeb. Dzieje się tak dlatego, że w większości przypadków osoba ta nie może uprawiać seksu z kimś kogo darzy jakimś uczuciem, w związku z tym kochać może żonę, ale popęd seksualny wykorzystuje z kimś innym.

Niedojrzałość

Promiskuityzm ujawnia się najczęściej u osób dorosłych niedojrzałych psychoseksualnie, pragnących zaspokoić swoje pragnienia, którymi wcale nie są kontakty seksualne. Osoba taka poprzez współżycie z przypadkowymi osobami, chce wypełnić pustkę w swoim życiu, udowodnić swoją dominację nad kimś oraz wartość. Podświadomie zaspokajają sowje potrzeby psychiczne poprzez doznania seksualne, promiskuici nie są w stanie zmierzyć się z prawdziwymi uczuciami.

Droga na skróty

Przygodny seks jest charakterystyczny wśród młodzieży, gdy stajemy się dorośli, a dalej współżyjemy z przypadkowymi osobami, oznacza to, że jesteśmy niedojrzali psychoseksualnie. Wielu dorosłych wybiera seks bez uczuć z obawy przed odtrąceniem, a także dlatego, że nie potrafią stworzyć z drugim człowiekiem normalnej, zdrowej relacji, która będzie wymagała od nich zaangażowania i uczucia. W takim przypadku wybierają drogę na skróty i szukają partnera do zaspokojenia swoich popędów seksualnych, gdy dana osoba im się nudzi idą do następnej.

Czy to już seksoholizm?

Przyjemność doznawana w dużej ilości w bardzo krótkim czasie może doprowadzić do uzależnienia. Dlatego staraj się ograniczać swoje kontakty seksualne do minimum, aby nie popaść w seksoholizm, który, jak każdy nałóg, jest bardzo trudny do wyleczenia.